Willa

Regulamin

Personel Willa Pirs będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1.

  Pokój w Willa Pirs wynajmowany jest na doby.

2.

 Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.

Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość  hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.

Willa Pirs uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.

Willa Pirs świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze  zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.

Odpowiedzialność Willa Pirs z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

9.

Willa Pirs nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

10.

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  hoteliku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

11.

Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zgubienie klucza gość zostanie obciążony kwotą 200 zł za wymianę zamka systemowego.

12.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

13.

Osoby niezameldowane w hoteliku, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 22.00

 W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

14.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, kuchenek, żelazek elektrycznych i innych  podobnych urządzeń  niestanowiących wyposażenia  pokoju.

15.

W willi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu . W razie nie dostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata w  wysokości 500 zł.

16.

Willa Pirs może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu   rażąco naruszył  regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na  osobie gościa, pracownika hoteliku, albo też w inny sposób  zakłócił spokojny pobyt gości  lub funkcjonowania obiektu. Willa Pirs zastrzega sobie prawo do usunięcia Gościa nieprzestrzegającego w/w regulaminu.

.

Jesteśmy beneficjentami Tarczy 2.0

Kontakt

Willa & Restauracja
WILLA PIRS s.c.
ul.Regulska 40
02-495 Warszawa - Ursus

Nr konta:
PARIBAS
93 1750 0012 0000 0000 2033 1957

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności