Regulamin

           Personel Willa Pirs będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

 

1.   Pokój w Willa Pirs wynajmowany jest na doby.

2.  Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00

3.  Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.  Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość  hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.  Willa Pirs uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.  Willa Pirs świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze  zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie  po jej stwierdzeniu.

8.  Odpowiedzialność Willa Pirs z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie   zostaną oddane do depozytu w recepcji.  

9.  Willa Pirs nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu  należącego do gościa.

10.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju     uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  hoteliku , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

11. Każdorazowo opuszczając pokój , gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zgubienie klucza gość zostanie obciążony kwotą 180 zł za wymianę zamka systemowego.

12.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił  należną za pobyt opłatę.

13.Osoby niezameldowane w hoteliku, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 22.00

   W hoteliku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach:  grzałek, kuchenek,  żelazek  elektrycznych i innych  podobnych urządzeń  niestanowiących wyposażenia  pokoju.

15.W hoteliku obowiązuje zakaz palenia tytoniu . W razie nie dostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata w  wysokości 100 zł.

  16.Willa Pirs może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu   rażąco naruszył  regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub

gości, albo szkodę na  osobie gościa, pracownika hoteliku, albo też w inny 

sposób  zakłócił spokojny pobyt gości   lub funkcjonowania hoteliku.

 

 

Willa Pirs - ul.Regulska 40, Warszawa - Ursus, tel. 22 667 75 91 | Restauracja Ursus